Fuzz / Mojo King

Ruokangas Mojo King

Ruokangas Mojo King is pure tradition and raw strength combined with modern finesse and excellent playability.

One can be fooled to think this is just another Telecaster with different pickups. But that is not the case. Luthier Juha Ruokangas has, as always, studied every detail before he started this new concept. The Mojo King does have an alder Tele style body, maple neck, a tele style bridge pickup, volume- and tone knob, but that’s where the similarities end.
The Finnish alder body wood has gone through the Thermotreatment process and the fretboard is made of Arctic birch. The maple neck is Thermotreated as well. The strings over the 21 frets vibrate between a moose shinbone nut and a Wilkinson VSVG trem.
The pickups, which are wound by Harry Häussel according to Ruokangas specs, are BigMag at the bridge, Broad in the middle and a SingeSonic (P90) at the neck. I have seen many makers use a Tele pickup at the bridge position over the years, but it hasn´t really sounded very authentic. Juha chose to mount the pickup into something he calls a “Twang Ring” – a metal plate that changes the magnetic field around the pickup in the same way as a Tele bridge does. The purpose is of course to keep the Tele sound with the added trem.

Using three pickups, you would commonly use a 5-way-switch, but this one is a bit different. Positions 1, 2, 4 and 5 are like on a Strat but position 3 is bridge and neck pickup together like the middle position on a Tele. Additionally there is a switch on the upper part of the guitar that wires the pickups to series instead of parallel when the 5-way-switch is in position 2 and 4, giving the guitar a stronger signal.

The BigMag pickup has large Alnico 5 magnets and it’s wound a bit more powerful than a traditional Tele pickup, shifting the sound closer to the P90 -territory. The Broad pickup is wound more like an “old school” Broadcaster bridge pickup with Alnico 3 magnet.
This test guitar has Candy Apple Red finish and as an extra option it has a pickguard in pearloid (“mother of toilet seat”) which I think fits perfectly to this Art Deco -inspired creation.

SOUND AND PLAYABILITY

I am perfectly aware of that paint and cosmetics don’t have much to do with sound. Despite this I can totally get nailed on a gorgeous guitar, and the Mojo King is a great example of that.
When I opened the case I thought the guitar looked so gorgeous I didn’t know whether to play it or eat it. Well, this is a real eye catcher that will certainly gather a crowd around the owner.
The body has rounded back edges and a “belly cut” so it’s obviously more comfortable to strap this guitar on than a traditionally edgy Tele. The neck profile is a sturdy “boatneck” that felt a bit big to start with, but after a while it felt all natural and very easy to play. You can choose between 6 different neck profiles without extra cost.
Has Juha succeeded with the bridge pickup fitted in the Twang Ring and adding the trem? After a short testing I can state that the concept works really well. Even though there is a lot of power in the bridge pickup, there’s definitely a good amount of Tele twang in the sound. Telecaster fans with an attraction to the Vintage will probably say that it doesn’t sound like an old Telecaster, and they are right, but I think for most people this is close enough.
The guitar delivers pop, rock and country with powerful authority, and it would fit to Brad Paisley as well as to Bruce Springsteen. Position 2 with both tele pickups gives a sound reminiscent of the same position on a Strat, but is different enough to motivate getting yet another guitar. I recorded a funk with a Strat in position 2 panned to the right and the Mojo King with the same amp setting to the left and they completed each other perfectly.

The middle position sounds great both for rhythm and solo sound. I personally like the combination of Telecaster style bridge pickup and P90 or mini-humbucker at the neck position better than the traditional Telecaster configuration. With a P90 – in this case SingleSonic – the guitar has a fuller, more usable sound, I think. The next position with the P90 and Broad is also a fun sound, a bit warmer than a Strat but plays in the same league. A P90 in neck position is hardly ever wrong, and here it is totally right. SingeSonic rings fatter and is well balanced to the other pickups so you can avoid the dull volume leaps when switching between pickups. I was for quite a while playing both jazz, and to my surprise, fingerpicking stuff I usually play on a steel stringed acoustic guitar. To connect the pickups in series in position 2 and 4 also gives great sounds and variation.

CONCLUSION

If you want a Telecaster with big muscles, the Ruokangas Mojo King is a good option. It feels like the Corvette of guitars. Raw strength combined with modern finesse and excellent playability. A loving update of a well tried concept gives a guitar – even though it’s a new guitar – a feel of an old friend with whom I’d love to continue to hang out with.

FAKTA

Six-stringed solid body electric guitar

Finnish Thermotreated alder body

Thermotreated maple neck 
Thermotreated Finnish Arctic birch fretboard

Wilkinson VSVG trem

Pickups: Häussel / BigMag (b), Broad (m), SingleSonic (n)
Ruokangas hard case by Hiscox

Common extra cost options available: Pearl dot fret markers, pearl R inlay at 12th fret, stainless steel frets, gloss polyurethane neck finish, locking Gotoh SD91MG tuners, alternative material pickguards (3-ply parchment white, 4-ply pearl, 4-ply tortoise), Buzz Feiten tuning system, True Temperament fretting system

By Mats Nermark

FUZZ 6/2012

ORIGINAL ARTIKEL PÅ SVENSKA:

Ruokangas Mojo King andas tradition, rå styrka kombinerat med modern finess och med köregenskaper som heter duga.

Man kan tro att detta bara är en Telecaster med lite annorlunda mikar men så är det inte. Gitarrbyggaren Juha Ruokangas har som vanligt sett över varje detalj innan han skred till verket med detta nya koncept. Det är förvisso al i kroppen med teleprofil, lönnhals, en telemik vid stallet och en volym- och en tonkontroll men sedan är det slut på likheterna. 

Träet i kroppen är alltså finsk al som genomgått processen thermo treatment timber och greppbrädan är av arktisk björk. Lönnhalsen är också thermo timber. Strängarna som löper över de 21 banden vibrerar mellan en sadel av älgben och ett Wilkinson VSVG svaj.  

Mikrofonerna är lindade av Harry Häussel efter Ruokangas specifikationer och är en BigMag vid stallet, Broad i mitten och en SingleSonic (P90) i halsposition. Jag har genom åren sett många tillverkare som använt en Telecastermikrofon vid stallet men det har inte låtit speciellt autentiskt Telecaster ändå. Juha har valt att montera stallmiken i något han kallar en ”Twang Ring”. Detta är en metallplatta som ändrar magnetfältet runt miken på samma sätt som ett telestall gör. Syftet är givetvis att få till ett Telecasterljud tillsammans med ett svaj. 

Med tre mikrofoner är det ju naturligt med en femvägsomkopplare men denna är lite annorlunda. Läge 1, 2, 4 och 5 är som på en Stratocaster men läge 3 är båda mikarna tillsammans som mittläget på en Telecaster. Utöver detta sitter en switch uppe på övre delen på gitarren som kopplar mikrofonerna i serie i stället för parallellt när femvägsomkopplaren är i läge 2 och 4 vilket ger en kraftigare utsignal.

Miken BigMag har stora Alnico 5 magneter och är lindad lite kraftigare är en traditionell Telecastermik och ljudet närmar sig P90-territorium. Broad är lindad som en ”old school” Broadcatser mik med Alnico 3 magnet.

Testgitarren är lackad i Candy Apple Red och som extra option har den plektrumskydd av fuskpärlemor (”mother of toilet seat”) vilket jag tycker passar utmärkt på denna art deco-inspirerade skapelse.

Ljud och spelbarhet.
Jag är fullständigt medveten om att färg och ”kosmetika” inte spelar fullt så stor roll för ljudet. Trots detta kan jag torska dit totalt på en läcker gitarr och detta är ett typexempel. När jag öppnade casen tyckte jag gitarren såg så läcker ut att jag inte visste om jag skulle spela på den eller äta den. Skämt åsido är detta en riktig ögonöppnare som kan ge ägaren många kommentarer.

Kroppen har rundade bakkanter och ”belly cut” så den är klart bekvämare att hänga på sig än en traditionellt kantig Tele. Halsprofilen är en maffig ”boatneck” som till en början kändes stor men efter ett tag fullt naturlig och väldigt lättspelad. Man kan välja mellan 6 olika standardhalsprofiler utan extra kostnad. 

Har Juha lyckats med sin stallmik i Twang Ring och svaj? Efter ett kort tag konstaterar jag att detta är riktigt bra. Trots att det är krut i miken så är det definitivt ett stort mått teletwang i ljudet. Fantaster med dragning åt vintage kommer givetvis att säga att det inte låter som en gammal Telecaster och de har rätt men jag tror att för de flesta så är detta mer än tillräckligt nära. 

Gitarren levererar både pop, rock och country med kraftfull auktoritet. Gitarren hade passat lika bra till Brad Paisley som Bruce Springsteen. Läge 2 med båda telemikarna ger ett ljud som påminner om motsvarande läge på en Stratocaser men skiljer sig tillräckligt åt för att motivera en gitarr till. Jag provade att spela in en funk med en Stratocaster i läge 2 panorerad till höger och Mojo King till vänster med samma inställning på förstärkaren och de kompletterade varandra perfekt.

Mittläget ger ett väldigt användbart ljud som passar både komp och sololjud. Personligen gillar jag kombinationen Telecaster stall och P90 eller minhumbucker vid hals bättre än mittläget på en traditionell Telecaster. Med en P90 som SingleSonic ger det ett fylligare ljud som jag tycker är mer användbart. Nästa läge med P90 och Broad är också ett kul ljud, lite varmare än en Stratocaster men spelar i samma liga. En P90 i halsläge är ju nästan aldrig fel, och här är det helt rätt. SingleSonic ger en fetare klang och är väl balanserad mot de andra mikarna så att man slipper trista volymskutt när man byter mikinställningar. 

Jag satt ett bra tag och spelade både jazz och, lite till min förvåning, fingerpickingarrangemang jag brukar spela på stålsträngad akustisk gitarr. Att koppla mikarna i serie i läge 2 och 4 ger också användbara ljud som variation.

Slutomdöme.
Om man vill ha en Telecaster med stora muskler är Ruokangas Mojo King ett bra alternativ. Den känns som gitarrernas Corvette. Rå styrka kombinerat med modern finess och köregenskaper som heter duga.  En kärleksfull uppdatering av ett beprövat koncept ger en gitarr som trots att den är helt ny känns som någon man känt länge och gärna vill fortsätta umgås med.

FAKTA
Sexsträngad solid elgitarr
Kropp av finsk al med thermo treatment timber
Hals av lönn (thermo timber) 
Greppbräda av arktisk björk
Wilkinson VSVG svaj
Mikrofoner: Två st. Tele bridge style BigMag och Broad i stall och mittläge. 1 st. SingleSonic P90 Harry Häussel i halsposition.
Ruokangas hard case

Valbart mot pristillägg: flammig lönnhals, pearl dot fret markers, pearl R inlay vid band 12, 22 band, stainless steel bandstavar, gloss polyurethane halsfinish, låsbara SD91MG tuners, alternativa material plektrumskydd (3-ply parchment white, 4-ply pearl, 4-ply tortoise), Buzz Feiten tuning system, True Temperament fretting system

Av Mats Nermark

FUZZ 6/2012

Share/Bookmark