Fuzz / VSOP Classic

VSOP STANDARD / TRUE TEMPERAMENT FORMULA ONE

FUZZ8_2008

VINTAGE GUITAR OF TODAY

Ruokangas guitars continue conquering the world with success and they have something to offer for all the players, regardless the genre. The idea behind the VSOP model is, according to Juha Ruokangas, to combine the classic vintage magic with advantages of a refined, professional instrument.

My first impression of the VSOP is that it’s a masculine guitar. What I mean is that the guitar gives a powerful and vital impression, not the least by the thick neck. It’s probably one of the thickest I have experiences on a guitar of this type. But it still doesn’t feel clumsy, almost the opposite. It has a good round shape almost as a boatneck and thanks to the profile and the thin satin lacquer it’s both fast and smooth to play.

The rosewood fretboard is fitted with the True Temperament’s Formula 1 curved frets. It’s a Swedish invention – the frets have been bent and placed in a way that makes the guitar to be in tune in more keys than a conventionally fretted guitar. (More info: www.truetemperament.com)

Body and neck are made of thermo treated alder and maple. Thermo treatment means that the wood has been aged by a special method which gives favourable effects, for example it’s more lightweight and more resonant. The last mentioned explains by the fact the sound velocity is faster in thermo treated wood than normally dried wood. According to many people the thermo treatment is one of the explanations why Ruokangas guitars often have that vintage basic sound and the sustaining, sought-after middle register which characterizes many older guitars. Talking about the details which differs Ruokangas from other guitars – the nut is made of moose bone, not a coincidence or a meaningless detail. The density in moose bone should be ideal for the tone.

The three matching singlecoil pickups are Ruokangas’ designed VS blues -model with Alnico 5 magnets. They are built by Harry Häussel and are slightly overwound and hum-cancelling in the in-between positions.

The bridge is a Wilkinson VSVG and the tuners are locking Schallers with sturdy lock wheels. One can notice in an instance that that there is genuine handcraft knowledge behind the Ruokangas guitar. Fitting, lacquer, finish and details are a pleasure for the one who appreciates such things.

SOUND AND PLAYABILITY
fuzz_2008The guitar is very well adjusted with perfect relief and string height, no buzz anywhere. The acoustic tone is phenomenal; strong, rich, crisp and distinct, thanks to (among other things) the thermo treatment. The TT-fretting also does its work and the even overtones make you feel the sustain much better than a conventional guitar. The mass in the neck plays a big role, without a doubt, and maybe even the silicon bronze material of the frets.

Amplified, the VSOP is simply a strat on steroids. Not only because the pickups have a super strong output, but because of the character and the quality of the sound. The 5-way switch gives the classic palette of typical strat sounds but in some respects the VSOP has more strat character than many of the originals. The in-between positions are fot example noticeably well balanced and characteristic with that slightly “wet” sparkle that some strats can have with clean sounds. The middle pickup, which I personally hardly ever use alone, has a very good country rock-twang which all of a sudden felt very useful. The neck pickup is well defined with slightly bright “edge”, that a good neck pickups can have, without the tendence of being too heavy and undistinct. The bridge pickup sounds woody and dry, well focused and even worked great as a base for heavier distortion, especially if you cut off some treble.

The Wilkinson VSVG -tremolo is a joy in itself to use. Talk about cutting butter. It doesn’t have any slack and it feels precise, soft and smooth. And I didn´t need to adjust the tuning one single time during the test, even though I provoked it with as deep dives as it permitted.
Overall the VSOP is very easy to play and for those who like a bit fatter necks, this piece would be perfect. Ruokangas guitars can be made with different neck profiles, lacquers and specs according to the customers wishes. It also delivers excellent sound and has, similarly to some other handmade guitars, its own soul. Or to put it more poeticly – it has a “built in joy to play”.

CONCLUSION
Ruokangas VSOP Standard TT is an optimized guitar, in many regards. It is extremely easy to play and is in perfect tune – which is partially because of the TT-fretting. The VSOP sounds more like a Strat that most Strats and playing it is very rewarding, no matter if you’re a pro or amateur. It’s a high quality instrument down to the smallest details. I recommend everyone to try the VSOP. There is a big risk of becoming addicted to it, but compared to other addictive vintage products marked Very Superior Old Pale, this one doesn’t put your health in jeopardy.

FACTS:
RUOKANGAS VSOP STANDARD TT

• Body of Thermo treated alder
• Neck of Thermo treated maple with fat boatneck profile
• True Temperament Formula 1 fretboard of rosewood, 12” radius
• 21 TT medium frets of silicon bronze
• Pickups: Häussel/Ruokangas singlecoil
• Tuners: Schaller, locking
• Bridge: Wilkinson VSVG
• Nut: Moose shin bone
• Lacquer: High gloss polyurethane on body, satin nitrocellulose on neck
• Delivered in Hiscox-hardcase

By Jan “Nusse” Dahlin
Photo Lennart Sjöberg

FUZZ Magazine, October 2008

THE ORIGINAL REVIEW IN SWEDISH:

VSOP STANDARD TT

ÅRGÅNGSGITARR AV IDAG
Ruokangas gitarrer fortsätter sitt segertåg över världen och bland modellerna finns något för alla typer av gitarrister, oavsett genre. Tanken bakom VSOP-serien är enligt Juha Ruokangas att kombinera klassisk vintagemagi med fördelarna hos ett förfinat, professionellt instrument.

Der första intrycket jag får av VSOP är att det är en maskulin gitarr. Det jag menar är att gitarren ger ett kraftfullt och vitalt intryck, inre minst genom den grova halsen. Det är förmodligen en av de kraftigaste jag upplevt på en gitarr av den här typen. Men den känns ändå inte klumpig, nästan tvärtom. Den har en rejäl rundning med dragning åt boatneckhållet och tack vare profilen och den tunna satin-nitrolacken är den både snabb och smidig att spela på.

Greppbrädan av rosewood är bandad med True Temperaments Formula 1. Det är en svensk uppfinning som innebär att banden böjs och placeras på ett sätt som gör att gitarren stämmer bättre och i fler tonarter än en konventionellt bandad girarr. (Mer info: www.truetemperament.com)

Kropp och hals är av thermobehandlad al respektive lönn. Thermobehandlingen innebär att träet har åldrats med en speciell metod som ger flera gynnsamma effekter, till exempel att den är lättare och mera resonant. Det sistnämnda hänger ihop med att vibrationer rör sig mycket snabbare i thermobehandlat trä. Enligt många är just thermobehandlingen en av förklaringarna till att Ruokangas gitarrer ofta har det där mjuka vintageliknande grundljudet och det bäriga, eftersökta mellanregisrer som präglar många äldre gitarrer. Och när vi ändå är inne på detaljer som skiljer Ruokangas från andra gitarrer: sadeln är tillverkad av älgben, ingen slump eller betydelselös kurios detalj. Densiteten hos älgben lär vara idealisk för tonen.

De tre matchade singlecoilmikrofonerna är Ruokangas egendesignade VS blues-modell med alnico 5 magneter. De är byggda av Harry Häussel och är lätt överlindade samt lödda så att de släcker ut brum i sina egglägen.

Stallet är ett Wilkinson VSV och mekaniken är Schallers låsbara med kraftiga låsrattar.
Det är inte nödvändigt att titta länge och noggrant på en Ruokangas för att se att det ligger ett genuint hantverkskunnande bakom. Passning, lackjobb, finish och detaljer är en njutning för den som uppskattar sådant.

LJUD OCH SPELBARHET
Gitarren är mycket väljusterad med perfekt relief och stränghöjd helt utan rassel. Den akustiska klangen är fenomenal; stark, rik, krispig och distinkt, egenskaper som bland annat beror på thermobehandlingen. TT-bandningen gör även den sitt till och de jämna övertonerna gör att man upplever hänget som betydligt bättre än på en konventionell gitarr. Här spelar utan tvekan massan i halsen också en stor roll och kanske även materialet i bandstavarna, kiselmässingen.

Förstärkt är VSOP inget annat än ett stratta på steroider. Inte i bemärkelsen att mikrofonerna har en superstark utsignal, utan det handlar mera om karaktären och kvaliteten på ljudet. Femlägesomkopplaren bjuder på den klassiska paletten typiska strattaljud men i vissa avseenden har VSOP mera strattakaraktär än många av originalen. Egglägena är rill exempel påtagligt välbalanserade och karaktäristiska med den där lite “blöta” och plåtaktiga klangen som gamla strattor kan ha vid rena ljud. Mittenmikrofonen, som jag personligen nästan aldrig använder ensam, har ett mycket bra countryrock-twang som helt plötsligt kändes väldigt användbar. Halsmikrofonen är väl definierad med den där lilla ljusa “kanten” som bra halsmikrofoner kan ha, utan tendenser att bli för tung och odistinkt. Stallmikrofonen ger ett träigt, lite torrt kärnfullt Ijud på rätt sätt och fungerade till och med bra som underlag for tyngre dist, särskilt om man kapar lite diskant.

Wilkinson-tremolot är en fröjd i sig att använda. Snacka om att skära i smör. Det är helt utan glapp, precist, mjukt och följsamt. Och jag behövde inte justera stämningen en enda gång under testet, trots att jag provocerade med så kraftiga störtdykningar som det tillät.
Överlag ar VSOP:n mycket lättspelad och för den som gillar lite fetare halsar är det här exemplaret perfekt. (Ruokangas gitarrer kan aven fås med andra halsprofiler, lacker och specar enligt kundens önskemål.) Den levererar dessutom mycker bra ljud och har, i likhet med vissa handgjorda gitarrer något av en egen själ. Eller för att uttrycka det mindre poetiskt – inbyggd spelglädje.

SLUTOMDÖME
Ruokangas VSOP Standard TT är en optimerad gitarr, i flera avseenden. Den är extremt lättspelad och stämmer perfekt, bland annat som ett resultat av TT-bandningen. Den låter mer stratta än många strattor gör och att spela på den är mycket belönande, oavsett om man är proffs eller amatör. Den är helt enkelt ett kvalitetsinstrument in i minsta detalj. Jag rekommenderar alla som gillar den här typen av gitarr att prova en VSOP. Risken är stor att man blir beroende av den men till skillnad från andra beroendeframkallande årgångsprodukter märkta Very Superior Old Pale äventyrar den inte din hälsa.

FAKTA:
RUOKANGAS VSOP STANDARD TT
• Kropp av thermobehandlad al
• Hals av thermobehandlad lönn med fet boatneckprofil
• True Temperament Formula 1 greppbräda av rosewood, 12” radie
• 21 st TT mediumband av kiselmässing
• Mikrofoner: Häussel/Ruokangas singlecoil
• Mekanik: Schaller, låsbar
• Stall: Wilkinson VSV
• Sadel: Skenben från älg
• Lack: Högglans poyuretan på kropp, satin nitrocellulosa på hals
• Levereras med Hiscox-etui

Av Jan “Nusse” Dahlin
Foto Lennart Sjöberg

FUZZ Magazine, October 2008

Share/Bookmark