Fuzz / Unicorn Classic

FUZZ_oct_2009Front

Ruokangas Unicorn

Just like the mythological creature, this Ruokangas Unicorn has only one horn. This is the Finnish Masterbuilder Juha Ruokangas’ version of a well known guitar type.

Juha Ruokangas became internationally known by, apart from so many other guitar builders, making guitars with a relatively unique shape and glued-in necks. Since then he has both designed and built a number of guitars with thermo treated wood as well as True Temperament frets if wanted. Juha Ruokangas has a consistent thought all through his work – the guitars must sound good. This might seem obvious, but it’s not. Many builders seem to have gotten stuck in the same materials as their predecessors chose for their constructions for various reasons. The problem is, that what was an asset years ago and sounded good, may not be available today. It’s no secret that the starting platform for the Unicorn was the Les Paul, but Juha believes that the Honduran Mahogany available today is much heavier than that one could get hold of in the 50’s. It has also other tonal properties.

Juha has put lots of efforts to try to find a wood which displays the same properties as old mahogany and he fell for the Spanish cedar, which he chose for the body and neck material in his Unicorn design. Instead of maple he has chosen Arctic Birch for the topwood. Like maple, both beautifully flamed as well as more simple grained birch is available. The test guitar is flamed enough. The fretboard is made of the traditional rosewood. Indian rosewood is the standard feature but this guitar has a Brazilian rosewood fretboard. The basic Unicorn is finished with nitrocellulose lacquer but polyurethane is available as well for those who prefer it.

The frets are stainless steel and jumbo size. The nut bone is made of moose bone. Both the neck and the body has a binding, as it should, in this style of instrument.

Tuners and electronics are of the highest class and there is no expenses saved anywhere. The tuners are the Gotoh 510 Supertuners, bridge and tailpiece are from TonePros. The Unicorn Custom humbuckers are asymmetrically wound by the German pickupmaker Harry Häussel.

As I’m talking about the construction anyway, I can mention that this guitar doesn’t weigh more than 3,9 kg. Nowadays a Les Paul always weighs more that 4 kg and many of them even more. This, unless they have what Gibson calls “weight relief holes” which also alter the tone. The Unicorn has a completely solid construction.

SOUND AND PLAYABILITY
FUZZ_oct_2009The Unicorn is radiating dynamics and it feels like the pick bounces without limits on the strings. The guitar has an amazingly even tone, a firm bass, muscular mids and sparkly trebles. There is very much twang in the guitar, a clarity that isn’t usually found in a humbucker-equipped guitar. There was no problems to clone all kinds of sounds from clean to raw distortion. Everything from Chet Atkins, Les Paul, Mike Bloomfield, Clapton, Gary Moore, Slash and more. One fine property of the Unicorn tone is, that it’s very easy to shape it with different amplifiers without losing the tonal identity of the guitar.

Another fact that makes the Unicorn so attractive is the playability. The fretboard with the well polished stainless steel jumbo frets is a dream to play. The neck profile that Juha calls “boat” is totally wonderful. I would interpret it as a mix between a Les Paul 50’s and a PRS “wide-fat”. Sits perfectly in the left hand. Much substance without feeling heavy in any way. If you’re used to anorectic neck profiles this one would take a bit of adjusting to get used to.

The construction of the Unicorn, together with the superb feel of details and adjustments is highly impressive.

CONCLUSION
With Juha Ruokangas’ free mind regarding choice of material, uncompromised quality, superbly skilled craftmanship and loving relationship to fine instruments, he has created a wonderful guitar in the Unicorn. It’s not cheap even in the basic configuration but it will without a doubt give its owner precious moments of playing for the rest of his life. This is not only a musical instrument but also a communication tool for your soul.

FACTS:
RUOKANGAS UNICORN

• Body of Spanish cedar with flamed birch top
• Neck of Spanish cedar with “boat” profile
• Fretboard of Brazilian rosewood
• Nut of moose bone
• 24 3/4” scale length
• Unicorn Custom humbuckers by Harry Häussel
• Gotoh SD510 supertuners
• TonePros Bridge
• TonePros Aluminum Tailpiece
• Gotoh Straplocks
• Ruokangas hard case by Hiscox

By Mats Nermark
Photo Lennart Sjöberg

FUZZ Magazine, October No.8 2009

ORIGINAL ARTIKEL PÅ SVENSKA:

RUOKANGAS UNICORN
Liksom det mytologiska djuret så har denna Ruokangas Unicorn endast ett horn. Detta är den finske mästerbyggaren Juha Ruokangas version på en känd gitarrtyp.

Juha Ruokangas gjorde sig först internationellt känd genom att, till skillnad från så många andra gitarrbyggare, bygga gitarrer med en relativt egen form och limmade halsar. Sedan dess har han både byggt och utvecklat ett antal gitarrer med både thermo-timber och True Temperamentband om man så vill. Juha Ruokangas har dock en genomgripande tanke. Det skall låta bra. Detta kanske låter som en självklarhet men det är det inte. Många byggare verkar ha fastnat i de material som föregångarna av olika skäl valt för sina konstruktioner. Problemet är att det som fanns att tillgå förr och lät bra kanske inte längre finns tillgängligt idag. Det är ju ingen hemlighet att Unicorn har en Gibson Les Paul som utgångsplattform men Juha anser att den Hondurasmahogny som finns att köpa idag är mycket tyngre än den som fanns att få tag i på 50-talet. Den har också andra klangegenskaper.

Juha har lagt mycket möda på att försöka hitta ett träslag som visar samma egenskaper som gammal mahogny och fastnat för spansk ceder, som han valt för kropp och hals i sin Unicorn.
Istället för lönn har han valt arktisk björk som topp. Liksom lönn finns den både som väldigt vackert flammig såväl som med enklare ådring. Testexemplaret är flammig så det räcker. Greppbrädan är av traditionell rosewood. Indisk rosewood är det som är standard men på detta exemplar är det brasiliansk rosewood. I standardutförande är Unicorn lackad med cellulosalack men om man vill kan man få den lackad med polyurethane.

Bandstavarna är av stainless steel och i storlek jumbo. Sadeln är av älgben. Både halsen och kroppen har en kantlist som sig bör på ett sådant här instrument.

Mekanik och elektronik är av högsta klass och det finns ingen snålvariant någonstans. Stämskruvarna är Gotoh Supertuners, stall och strängfäste är från Tone Pros. Humbuckermikarna är asymmetriskt speciallindade för Unicorn av den tyska miktillverkaren Harry Häussel.

När jag ändå är inne på konstruktion kan jag nämna att gitarren inte väger mer än 3.9 kilo. Nutida solida Les Paul väger alltid mer än 4 kilo och många av dem avsevärt mer. Detta såvida de inte har vad Gibson kallar ”weight relief holes” vilket också ändrar klangen. Unicorn är en helt solid konstruktion.

LJUD OCH SPELBARHET
Unicorn sprudlar av dynamik och det känns som om plektrumet studsar obehindrat över strängarna. Gitarren har en oerhört jämn klang, en fast bas, ett muskulärt mellanregister och en skinande diskant. Med tanke på humbuckerbestyckningen så är det väldigt mycket twang i gitarren, det finns en klarhet som inte brukar finnas i mikar av denna sort. Här var det inga problem att klona alla sorters ljud från rent till rådist. Allt från Chet Atkins, Les Paul, Mike Bloomfield, Clapton, Gary Moore, Slash med flera. Klangen från Unicorn har den fina egenskapen att den är väldigt lätt att forma med hjälp av olika förstärkare utan att den förlorar sin identitet.

En annan faktor som gör Unicorn så attraktiv är dess spelbarhet.  Greppbrädan med de välputsade rostfria jumbobanden är en dröm att spela på. Halsprofilen som Juha kallar ”boat” är helt underbar. Jag tolkar den som ett mellanting mellan en Les Paul 50’s och en PRS ”wide-fat”. Ligger perfekt i vänsterhanden. Mycket substans utan att den känns tung på något vis. Är man van vid anorektiska halsprofiler kan nog detta vara en omställning.

Konstruktionen på Unicorn tillsammans med en enastående känsla för detaljer och justering är högst imponerande.

SLUTOMDÖME
Juha Ruokangas fria tänkande kring materialval, kompromisslösa kvalitetstänkande, ypperliga hantverkskunnande och kärleksförhållande till fina instrument, har skapat en underbar gitarr i Unicorn. Den är inte billig ens i standardutförande men den kommer tveklöst att ge sin ägare ovärderliga stunder av spelglädje resten av livet. Detta är inte bara ett musikinstrument utan också ett kommunikationsverktyg för din själ.

FAKTA:
RUOKANGAS UNICORN
• Kropp av spansk ceder med flammig björktopp
• Hals av spansk ceder med ”boat” profil
• Greppbräda av braziliansk rosewood
• Sadel av älgben
• 24 ¾” mensur
• Unicorn Custom humbuckers by Harry Häussel
• Gotoh SD510 supertuners
• TonePros Bridge
• TonePros Aluminum Tailpiece
• Gotoh Straplocks
• Ruokangas case by Hiscox

Av Mats Nermark
Foto Lennart Sjöberg

FUZZ Magazine, Oktober Nr. 8 2009

Share/Bookmark